Начало   I  english 
 
 
 
 
Система за складово управление WarehouseExpert™
 
         
   
WarehouseExpert™
Система за складово управление
 
 В съвременната среда на интензивна логистика компаниите, които целят да успеят, а не просто да оцелеят, трябва да постигнат максимална ефективност на складовата дейност и минимални оперативни разходи.

Системата за складово управление WarehouseExpert™ е създадена да подкрепи увеличаващите се оперативни сложности, по-високи изисквания за обслужване на клиентите, както и неизбежната необходимост от глобализиране на веригата за доставки.

WarehouseExpert™ съчетава иновативни технологии с дългогодишен опит и експертни познания в областта на складовото управление, логистиката и процесите по веригата на доставки, за да предостави функционалност, повлияваща значително на крайния резултат.

В допълнение към основната си функционалност, която включва прием на стока, заскладяване, пикинг, опаковане, презареждане, инвентаризация и експедиране, WarehouseExpert™ се отличава с гъвкави характеристики, отговарящи на специфични за индустрията стандарти.

Основни характеристики

 • Управление на собствеността на стоките
 • Управление на множество обекти
 • Оптимизиране на складовото пространство
 • Редуциране на наличността докато съвпадне с търсенето
 • Динамични и потребителски дефинирани атрибути на артикулите
 • Гъвкави дефиниции на мерни и опаковъчни единици
 • Дефиниране на стратегии за заскладяване и пикинг
 • Управление на задачите в реално време
 • Разнообразни видове крос-докинг
 • Услуги с добавена стойност
 • Прецизни трудови норми
 • Гласова интеграция в реално време
 • Анализ на складовите дейности и отчетност
 • Уеб-базиран интерфейс

 

  Обратно към SCExpert™