Начало   I  english 
 
 
 
 
Решения > Voxcom Logistics
 
         
 
 
Voxcom Logistics
Гласово решение за складова логистика
 
 
 

Voxcom Logistics е пакет от гласови софтуерни модули, обхващащи дейности в областта на складовата логистика.

Гласовото взаимодействие на български език със системата осигурява оптимизиран работен процес при извършване на логистична дейност в складовите помещения като дава възможност на оператора да взаимодейства със системата за складово управление докато извършва основната си дейност (подреждане или групиране на стоки) без това да прекъсва работния му процес. За да се осигури пълна мобилност на оператора, той разполага с необходимото оборудване – мобилен терминал, към който са свързани комплект слушалки и микрофон. Гласовото взаимодействие може да бъде комбинирано и с използването на баркод четци, където е необходимо.

Voxcom Logistics не налага подмяна на съществуваща система за складово управление, даже напротив - успешно се интегрира с почти всяка складова система като я допълва с гласов интерфейс, обхващайки всички логистични дейности:

Приемане на стока:
Операторът, докато извършва разтоварна дейност и подрежда получената стока по рафтове, въвежда посредством говора си информация за вида и количеството на стоката, като получава инструкции или сам предлага къде да я остави. Същевременно в информационната система се отразява и точният час на

получаването. Тук гласовото взаимодействие гарантира оптимизиран работен процес, както и поддържането на детайлна информация за получените стоки и тяхното местонахождение в склада, като същевременно се сверява и с придружаващия транспортен документ (фактура, товарителница, опаковъчен лист).

Изходящи поръчки (пикинг):
Системата дава инструкции на оператора при обхождане на складовите локации и подбор на стоки за групиране и съответните им количества. Гласовото взаимодействие тук представлява типичния pick-by-voice сценарий, при който системата навигира оператора чрез синтезиран говор, а той потвърждава действията си с гласови команди или сканиране на баркод. Премахва се необходимостта от генериране на пикинг листове.

Инвентаризация:
Операторът верифицира с гласови команди наличните количества от съответните артикули във всеки един рафт от складовото помещение, като при установена разлика с данните в информационната система, прави необходимата корекция.


Повече информация за характеристиките на гласово интегрираните софтуерни решения можете да намерите тук

 
      Брошура за Pick-by-Voice
  Функционално представяне