Начало   I  english 
 
 
 
 
Решения > Voxcom AutoDialer
 
         
   
Voxcom AutoDialer
Автоматизирано решение за телемаркетинг
и изходящи телефонни кампании
 
 
 

Voxcom AutoDialer е система за автоматизирано прозвъняване на телефонни номера, с помощта на която се спестява до 80% от времето на оператора за установяване на връзка с респондент при провеждане на изходящи телефонни кампании за извършване на проучвания или телемаркетинг.

AutoDialer улеснява работата на интервюиращите като извършва масово прозвъняване на телефонни номера от предварително зададен списък и осъществява свързване с оператор само след като вече е установена връзка с респондент. За повишаване на ефективността прозвъняването може да бъде извършено в няколко паралелни потока.

За телемаркетинг кампании AutoDialer може да бъде конфигуриран да работи напълно автономно, т.е. да пуска предварително записани съобщения при установяване на връзка с респондент и да свързва с оператор само при проявен от респондента интерес.

AutoDialer предоставя интерфейс (API), с помощта на който може да се интегрира с други софтуерни приложения като CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) системи.

AutoDialer може да бъде използван заедно със съществуваща телефонна централа или да бъде допълнително конфигуриран да изпълнява функциите на такава.

Основни характеристики:

 • съвместимост с най-разпространените телекомуникационни стандарти: VoIP (SIP, H.323, Skype), ISDN, POTS, GSM;
 • множество едновременно работещи оператори;
 • дефиниране на списъци от телефонни номера на респонденти:
  • ръчно въведени или импортирани от файл;
  • автоматично генерирани по даден образец.
 • дефиниране на квоти по телефонни кодове (населени места);
 • разпознаване на невалиден номер, телефонен секретар или факс сигнал;
 • запис на разговора или част от него;
 • уеб-базиран потребителски интерфейс;
 • извеждане на справки.