Начало   I  english 
 
услуги  I  решения  I  хардуер  I  за нас  I  контакти
 
 
 
Решения
 
 
Voxcom Logistics
Гласово решение за складова логистика
 
 

Voxcom Logistics е пакет от гласови софтуерни модули, обхващащи дейности в областта на складовата логистика. Гласовото взаимодействие със системата повишава

ефективността на оператора (служителя в склада), позволявайки му да се концентрира...

  Още

 
         
 
Voxcom MailSorting
Гласово решение за куриерска логистика
 
 

Voxcom MailSorting е гласово-ориентирано софтуерно приложение, подходящо за организации, предлагащи пощенски/куриерски услуги. Приложението осигурява организиране

на пратките в клетки с цел ефективно разпределение на ресурсите за извършване...

  Още

 
         
 
Voxcom AutoDialer
Автоматизирано решение за телемаркетинг
и изходящи телефонни кампании
 
 

Voxcom AutoDialer е система за автоматизирано прозвъняване на телефонни номера, с помощта на която се спестява до 80% от времето на оператора за установяване на връзка с

респондент при провеждане на изходящи телефонни кампании за извършване на...

  Още

 
         
 
Voxcom SpeechIVR
Разпознаване на говор в телекомуникационни IVR системи
 
 

SpeechIVR е система, покриваща изискванията за наличие на speechrecognition функционалност в телефонни системи IVR (Interactive Voice Response). Използвайки

иновативна и надеждна технология за разпознаване на говор, SpeechIVR прави...

  Още

 
         
     
         
 
услуги  I  решения  I  хардуер  I  за нас  I  контакти