Начало   I  english 
 
 
 
 
Услуги > Интеграция на телефония CTI
 
         
 
 
Интеграция на телефония CTI
 
 

Разработка и внедряване на софтуерни системи за автоматизиране на бизнес комуникациите.

CTI платформата, която разработваме, е мощно средство за бързо и лесно интегриране на софтуерни решения с телекомуникационно оборудване.

Нашият Software Development Kit (SDK) позволява разработване на софтуерни приложения, притежаващи функционалност за:

  • иницииране на изходящи телефонни разговори;
  • приемане на входящи телефонни разговори;
  • общуване с „жив” събеседник посредством пускане на предварително записани съобщения и обработване на въведени от събеседника DTMF цифри;

  • маршрутизиране на телефонни обаждания;
  • прехвърляне на телефонни разговори;
  • управление на телефонни конференции;
  • записване на разговори

и много други.

Телефонните приложения могат да се интегрират със съществуващи софтуерни системи, например CRM (Customer Relationship Management) системи, CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) системи и др.

Решения:

  Voxcom AutoDialer
  Voxcom SpeechIVR