Начало   I  english 
 
 
 
 
Услуги > GSM управление
 
         
 
GSM управление
 
 

Създаване на специфични хардуерни и софтуерни решения, използващи GSM/SMS комуникация за отдалечено управление и мониторинг.

Разработваните от нас устройства позволяват по всяко време и от всяко място:

  • да включвате/изключвате електрическите си уреди в дома или офиса;

  • да получавате SMS известия при сигнал от датчици (например задействана аларма на автомобила или дома);

  • да отваряте/затваряте домашната или гаражната си врата чрез GSM повикване и др.

GPRS свързаността осигурява достъп до функционалността на устройството през интернет.

Възможността за интегриране на GPS приемник позволява локализиране на географското му местонахождение (например в случай, че то е монтирано в автомобил с цел проследяване и/или защита).